prof. dr. Nicola Botting

vrijdag, augustus 9th, 2019

Prof. dr. Nicola Botting is sinds 2005 werkzaam aan de City University in Londen. Haar achtergrond ligt op het gebied van de klinische psychologie. Al 20 jaar doet ze onderzoek naar taal- en communicatieproblematiek. Ze is één van de hoofdonderzoekers van The Manchester Language Study, het grootste langlopende onderzoek naar taalontwikkelingsstoornissen in het Verenigd Koninkrijk. Hierin werkt ze nauw samen met haar collega’s van de Universiteit van Manchester.

dr. Jet Isarin

vrijdag, augustus 9th, 2019

Wie doet er mee?

Over TOS, identiteit, aangeleerde hulpeloosheid en professionele koudwatervrees

Sinds 2013 leven we in een participatiesamenleving. Althans op papier, want in de praktijk staan er nog steeds veel mensen aan de zijlijn. Dat geldt ook voor een deel van de jongeren en jongvolwassenen met TOS die wij hebben onderwezen, ambulant begeleid of behandeld. Ze hebben kennis en vaardigheden verworven, zijn communicatief redzamer geworden, maar slagen er toch niet in zich staande te houden op de onderwijsmarkt, de zorgmarkt, de woningmarkt en vooral ook de arbeidsmarkt. Dat ze lang niet van alle markten thuis zijn, heeft te maken met hun beperkingen op het gebied van taal en communicatie. Maar dat niet alleen.

Het niet of niet echt kunnen meedoen heeft aan de kant van de jongeren met TOS te maken met een ingewikkelde combinatie van een gebrek aan initiatief en aangeleerde hulpeloosheid enerzijds, en met frictie in de identiteitsontwikkeling anderzijds. Beide zijn zowel direct als indirect verbonden met de taalontwikkelingsstoornis.

Aan de kant van professionals en instellingen hebben participatieproblemen te maken met onbewust paternalisme en koudwatervrees. Praten over participatie – op congressen, in project- en stuurgroepen en beleidsstukken – gaat ons vooralsnog beter af dan daadwerkelijk samenwerken met de mensen om wie het gaat. Vanaf de zijlijn leveren twee ervaringsdeskundigen commentaar bij deze lezing.

Over Jet Isarin

Jet Isarin is senior-onderzoeker bij Kentalis, initiator van SpraakSaam en de TOSfabriek. Ze promoveerde in 2001 op onderzoek naar de ervaringskennis van ouders met een gehandicapt kind. Sinds 2005 doet Jet onderzoek naar de ervaringen en de ervaringskennis van dove en slechthorende kinderen en jongeren en kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis. Jet vindt dat de mensen die worden onderzocht, zelf zeggenschap moeten hebben over wat er wordt onderzocht en hoe dat gebeurt. Samen met dove en slechthorende jongeren deed Jet onderzoek naar taal, identiteit en hoorhulpmiddelen. De Stichting Zo Hoort Het kwam eruit voort. Samen met jongeren met TOS deed Jet onderzoek naar communicatie, identiteit en lotgenotencontact, wat resulteerde in de website www.spraaksaam.com, het boek ‘Spraaktaalgids voor jongeren met een taalstoornis’ en de Vereniging SpraakSaam.

 

prof dr. Jan Willem Gorter

vrijdag, augustus 9th, 2019

Jan Willem Gorter is Professor of Pediatrics en bekleedt de Scotiabank Chair in Child Health Research aan de McMaster University in Hamilton, Canada. Hij is directeur van de onderzoeksgroep CanChild en is aangesteld bij de School of Rehabilitation Science bij McMaster. In Utrecht is Gorter gepromoveerd in de neurologie en opgeleid tot kinderrevalidatiearts. Jan Willem is aangesteld als gasthoogleraar bij het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (Universitair Medisch Centrum Utrecht en revalidatiecentrum De Hoogstraat). Zijn aandachtsgebied is de kinderrevalidatie en zijn onderzoek is gericht op het bevorderen van gezondheid, maatschappelijke participatie en levensloopontwikkeling van kinderen met ontwikkelingsbeperkingen.

prof. dr. Ellen Gerrits

woensdag, april 24th, 2019

Prof. dr. Ellen Gerrits is lector Logopedie: Participatie door Communicatie sinds 2010 en hoogleraar logopediewetenschap sinds 2014. Ze is spraak-taalpatholoog en logopedist. Haar expertise ligt op het vlak van spraak- en taalstoornissen bij kinderen, waarbij het gaat om mogelijke oorzaken, diagnose en behandeling. Zij is als onderzoeker verbonden aan het interdisciplinaire thema De 1001 eerste dagen in het leven van een kind, van het onderzoeksthema Dynamics of Youth. Met haar lectoraat wil Ellen Gerrits kennis en evidence-based interventies ontwikkelen die worden ingezet om de communicatie, spraak- en taalvaardigheid (de communicatieve redzaamheid) van kinderen en volwassenen te verbeteren.

Naast haar werk als lector is ze voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Stem-, Spraak-, en Taalpathologie en programmaleider van de master Gezondheidswetenschappen voor Zorgprofessionals van het UMC Utrecht.