dr. Annette Scheper

Doeltreffendheid van de TOS-interventie ‘Story Grammar Training’ in de klas.

Is de TOS-interventie Story Grammar Training doeltreffend voor de verbetering van de mondelinge vertelvaardigheid van kinderen met een TOS? En leidt de interventie tot een betere participatie van de kinderen in hun sociale interactie? In deze lezing delen Annette Scheper en Lonneke Janssen de resultaten van hun onderzoek naar het aanbod van twee interventies. Een TOS-interventie ‘Story Grammer Training’ en een reguliere interventie ‘Discussiëren Kun Je Leren’. De interventies werden aangeboden aan 12 kinderen met een taalontwikkelingsstoornis uit groep 5 en 6 van een Kentalis sbo. De kinderen werden op drie meetmomenten getest op het gebied van communicatie (sociale interactie), morfosyntaxis (grammaticaal correct, complexiteit), pragmatiek (plotstructuur) en tekstbegrip.

Over Annette Scheper

Dr. Annette Scheper is opgeleid als psycholinguïst/klinisch linguïst en werkt als senior onderzoeker bij de Programmalijn TOS van de Kentalis Academie. Zij heeft Algemene Taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd en is gepromoveerd op taalprofielen bij kinderen met psychiatrische stoornissen (o.a. ASS, ADHD).

Haar onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de kenmerken van TOS in relatie tot hun neurocognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Verder voert zij onderzoek uit naar de doeltreffendheid van verschillende interventies voor TOS. Zij is mede-ontwikkelaar van de Kentalis-methodieken ‘Jules voor TOS’ en ‘TES voor TOS’ om kinderen met een TOS in hun talige en gehele ontwikkeling te stimuleren. Ook is zij mede-ontwikkelaar van de methodiek ‘Story Grammar Training’ voor het verbeteren van de vertelvaardigheid van schoolgaande kinderen met een TOS binnen zorg en onderwijs. Verder is zij auteur van de Fonologielijn voor jonge kinderen met een TOS om uniform werken bij kinderen met fonologische stoornissen te stimuleren (Scheper & Cavus, 2016).

 

 

 

Sprekers

prof dr. Jan Willem Gorter

Kinderrevalidatiearts, professor of pediatrics, Scotiabank Chair in Child Health Research, McMaster University, Hamilton, Canada.

BEKIJK PROFIEL

prof. dr. Ellen Gerrits

Lector Logopedie en hoogleraar logopediewetenschap, Utrecht

BEKIJK PROFIEL

dr. Iris Duinmeijer

Senior onderzoeker, Koninklijke Auris Groep

BEKIJK PROFIEL

dr. Jet Isarin

Senior-onderzoeker bij Kentalis, initiator van SpraakSaam en de TOSfabriek.

BEKIJK PROFIEL

Neeltje van den Bedem, MsC

Onderwijs en ontwikkelingspsychologie, Universiteit Leiden

BEKIJK PROFIEL

dr. Annette Scheper

Psycholinguïst/klinisch linguïst en werkt als senior onderzoeker bij de Programmalijn TOS van de Kentalis Academie

BEKIJK PROFIEL

Esther Ottow-Henning, MSc

Onderzoeker, Koninklijke Auris Groep

BEKIJK PROFIEL

dr. Roxette van den Bosch

Senior onderzoeker, Koninklijke Auris Groep, Rotterdam

BEKIJK PROFIEL
Dr. Madelon van den Boer

dr. Madelon van den Boer

Universiteit van Amsterdam

BEKIJK PROFIEL

prof. dr. Nicola Botting

City University London

BEKIJK PROFIEL

drs. Emma Dijkstra

Koninklijke Kentalis

BEKIJK PROFIEL
Rosanne van der Zee

Rosanne van der Zee, MA

Onderzoeker, NSDSK

BEKIJK PROFIEL

dr. Lizet Ketelaar

Senior onderzoeker, NSDSK

BEKIJK PROFIEL

Anniek van Doornik, MSc

Promovenda en hogeschooldocent spraak- en taalontwikkelingsstoornissen aan de Hogeschool Utrecht

BEKIJK PROFIEL

De organisatie