dr. Lizet Ketelaar

Evaluatie en behandeling van spraakontwikkelingsstoornissen bij kinderen met spraak- en taalontwikkelingsstoornissen

 Anniek van Doornik1, Lizet Ketelaar2, Esther Ottow-Henning3

 

  1. Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht
  2. NSDSK
  3. Koninklijke Auris Groep

Kinderen met spraakontwikkelingsstoornissen (SOS) zijn minder goed verstaanbaar dan kinderen met een typische spraakontwikkeling. Dit kan leiden tot participatieproblemen en frustratie in het dagelijks leven. Het is belangrijk om naast het meten van het percentage consonanten correct (PCC) en het in kaart brengen van het fonologisch systeem ook de verstaanbaarheid in het dagelijks leven te betrekken bij de diagnostiek en evaluatie van behandeling. De Schaal voor verstaanbaarheid in context (ICS-NL) is hiervoor een geschikt instrument. In het promotieonderzoek SPEECH van de Hogeschool Utrecht/Universiteit Utrecht is het gebruik van de ICS-NL onderzocht.

Vroege interventie is belangrijk om de spraakontwikkeling te ondersteunen. Bij de NSDSK en bij Auris zijn twee verschillende aanpakken onderzocht om de kinderen met SOS en TOS te helpen zich sneller verstaanbaar te maken. Bij de NSDSK is intensief aanbod geboden gedurende 6 maanden in een aparte behandelgroep gericht op de kinderen met ernstige SOS en expressieve TOS. Bij Auris is het effect van het toevoegen van een groepsinterventie geboden door pedagogisch behandelaren aan het aanbod met individuele logopedie op de behandelgroepen voor kinderen met TOS onderzocht.

In deze presentatie delen we wat we weten over hoe ouders de vragen van de ICS-NL interpreteren en we bespreken de uitkomsten van het onderzoek naar de twee interventies. Tot slot bespreken we de toepassing van onze resultaten bij het onderzoek en behandeling van jonge kinderen met SOS.

Over Lizet Ketelaar

Dr. Lizet Ketelaar is ontwikkelingspsycholoog en werkt sinds 2015 als senior onderzoeker bij de NSDSK. Zij is in 2014 aan de Universiteit Leiden gepromoveerd op onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge dove kinderen met een cochleair implantaat. Bij de NSDSK is Lizet projectleider van diverse onderzoeken naar de spraak/taalontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen met TOS en met een gehoorverlies.

 

Sprekers

prof dr. Jan Willem Gorter

Kinderrevalidatiearts, professor of pediatrics, Scotiabank Chair in Child Health Research, McMaster University, Hamilton, Canada.

BEKIJK PROFIEL

prof. dr. Ellen Gerrits

Lector Logopedie en hoogleraar logopediewetenschap, Utrecht

BEKIJK PROFIEL

dr. Iris Duinmeijer

Senior onderzoeker, Koninklijke Auris Groep

BEKIJK PROFIEL

dr. Jet Isarin

Senior-onderzoeker bij Kentalis, initiator van SpraakSaam en de TOSfabriek.

BEKIJK PROFIEL

Neeltje van den Bedem, MsC

Onderwijs en ontwikkelingspsychologie, Universiteit Leiden

BEKIJK PROFIEL

dr. Annette Scheper

Psycholinguïst/klinisch linguïst en werkt als senior onderzoeker bij de Programmalijn TOS van de Kentalis Academie

BEKIJK PROFIEL

Esther Ottow-Henning, MSc

Onderzoeker, Koninklijke Auris Groep

BEKIJK PROFIEL

dr. Roxette van den Bosch

Senior onderzoeker, Koninklijke Auris Groep, Rotterdam

BEKIJK PROFIEL
Dr. Madelon van den Boer

dr. Madelon van den Boer

Universiteit van Amsterdam

BEKIJK PROFIEL

prof. dr. Nicola Botting

City University London

BEKIJK PROFIEL

drs. Emma Dijkstra

Koninklijke Kentalis

BEKIJK PROFIEL
Rosanne van der Zee

Rosanne van der Zee, MA

Onderzoeker, NSDSK

BEKIJK PROFIEL

dr. Lizet Ketelaar

Senior onderzoeker, NSDSK

BEKIJK PROFIEL

Anniek van Doornik, MSc

Promovenda en hogeschooldocent spraak- en taalontwikkelingsstoornissen aan de Hogeschool Utrecht

BEKIJK PROFIEL

De organisatie