dr. Roxette van den Bosch

Lezen, spellen en TOS

Lezen en spellen zijn kernonderdelen van het (basis)onderwijs en vormen belangrijke onderdelen van de zelfredzaamheid en verdere academische ontwikkeling van kinderen. Kinderen met TOS hebben vaak problemen met lezen en/of spellen. In deze lezing wordt allereerst ingegaan op de relatie tussen gesproken en geschreven taal. Daarna komt de relatie tussen technisch lezen en spelling aan bod. Tot slot worden de problemen die kinderen met TOS ervaren met lezen en spellen besproken en wordt ingegaan op wat kinderen met TOS nodig hebben qua lees- en spellingbegeleiding.

Over Roxette van den Bosch

Roxette van den Bosch is sinds september 2018 senior onderzoeker onderwijs bij de Koninklijke Auris Groep. Ze is in 2013 afgestudeerd als orthopedagoog (richting leerprobroblemen) aan de Universiteit Leiden. In 2018 is ze aan dezelfde universiteit gepromoveerd. Roxette promoveerde op onderzoek naar het monitoren van de voortgang in leesvaardigheid van leerlingen met leesproblemen, en de interpretatie van die voortgangsgegevens van leerlingen door leerkrachten. Binnen Auris doet Roxette onderzoek naar kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en houdt ze zich vooral bezig met (onderzoeks)projecten en ontwikkelingen op het gebied van lezen, spellen, logopedie, meertaligheid, voortgangsmonitoring en leeropbrengsten.

Sprekers

prof dr. Jan Willem Gorter

Kinderrevalidatiearts, professor of pediatrics, Scotiabank Chair in Child Health Research, McMaster University, Hamilton, Canada.

BEKIJK PROFIEL

prof. dr. Ellen Gerrits

Lector Logopedie en hoogleraar logopediewetenschap, Utrecht

BEKIJK PROFIEL

dr. Iris Duinmeijer

Senior onderzoeker, Koninklijke Auris Groep

BEKIJK PROFIEL

dr. Jet Isarin

Senior-onderzoeker bij Kentalis, initiator van SpraakSaam en de TOSfabriek.

BEKIJK PROFIEL

Neeltje van den Bedem, MsC

Onderwijs en ontwikkelingspsychologie, Universiteit Leiden

BEKIJK PROFIEL

dr. Annette Scheper

Psycholinguïst/klinisch linguïst en werkt als senior onderzoeker bij de Programmalijn TOS van de Kentalis Academie

BEKIJK PROFIEL

Esther Ottow-Henning, MSc

Onderzoeker, Koninklijke Auris Groep

BEKIJK PROFIEL

dr. Roxette van den Bosch

Senior onderzoeker, Koninklijke Auris Groep, Rotterdam

BEKIJK PROFIEL
Dr. Madelon van den Boer

dr. Madelon van den Boer

Universiteit van Amsterdam

BEKIJK PROFIEL

prof. dr. Nicola Botting

City University London

BEKIJK PROFIEL

drs. Emma Dijkstra

Koninklijke Kentalis

BEKIJK PROFIEL
Rosanne van der Zee

Rosanne van der Zee, MA

Onderzoeker, NSDSK

BEKIJK PROFIEL

dr. Lizet Ketelaar

Senior onderzoeker, NSDSK

BEKIJK PROFIEL

Anniek van Doornik, MSc

Promovenda en hogeschooldocent spraak- en taalontwikkelingsstoornissen aan de Hogeschool Utrecht

BEKIJK PROFIEL

De organisatie