TERUG NAAR NIEUWS

Herhaalde oproep voor posters

Geplaatst op: 23-02-2024

Herhaalde oproep voor posters: deadline naar 1 april

Op 17 mei vindt voor de vijfde keer het wetenschappelijk congres TaalStaal plaats. Het thema van dit congres is ‘TOS en meertaligheid’. Op het congres presenteren internationale en nationale sprekers hun onderzoek.

Posters op TaalStaal
In de pauzes gedurende de dag is er tijd voor posterpresentaties. Er is nog ruimte. Wil je op deze dag een posterpresentatie houden over je eigen onderzoek op het gebied van TOS, dan kunt je vóór 1 april 2024 een abstract (max. 250 woorden) sturen naar congres@taalstaal.nl. Zie hieronder de specificaties voor de abstracts.

Na 1 april 2024 krijgt je bericht of jouw poster op het congres geplaatst kan worden. Heb je vragen? Neem dan contact op met nuilenburg@nsdsk.nl of j.brouwerdekoning@pento.nl

Pitches
Na goedkeuring van jouw poster vragen wij je ten eerste een pitch van maximaal 30 seconden te filmen waarin je het publiek enthousiasmeert voor een bezoek aan uw poster. Deze pitches worden voor de koffiepauze als onderdeel van het programma vertoond en tijdens het verlaten van de zaal voorafgaande aan de lunch. Mogelijk worden ze ook bij binnenkomst vertoond. Dit is afhankelijk van de faciliteiten ter plaatse.

Interactieve posters
Wij bieden een mogelijkheid voor vier interactieve posters. Dat wil zeggen dat je een poster op een digibord presenteert. Dit gebeurt in de vorm van een interactieve powerpoint-presentatie op een touchscreen. Je kunt doorklikken op afbeeldingen, grafieken, websites etc. waarmee bijvoorbeeld dieper kan worden ingegaan op de resultaten.
Mocht je van mening zijn dat jouw poster goed past in dit concept wil je dit dan op het abstract aangeven? We horen graag hoe je de interactieve poster wilt gebruiken en waarom je denkt dat jouw onderwerp hiervoor geschikt is. Let op! Er kunnen geen geluidsfragmenten worden gebruikt omdat de poster niet wordt tentoongesteld in een afgeschermde ruimte. Je kunt wel korte ondertitelde filmpjes vertonen.

Nederlands (250 woorden)

  • Titel
  • Auteurs (+ affiliaties)
  • Achtergrond
  • Doel
  • Methode & Procedure
  • Resultaten
  • Conclusies & Implicaties
  • Optioneel: Ik kom graag in aanmerking voor een digitale posterpresentatie (svp toelichten in max 100 woorden).

Meer nieuws

TaalStaal 2020

Bezoek de posterpresentaties op Taalstaal

Laat je op Taalstaal 2024 inspireren door de wetenschappers die hun onderzoek presenteren met een poster. Ongeveer vijftien onderzoekers staan bij hun poster en gaan graag met je in gesprek. Kom van alles te weten over recente wetenschappelijke onderzoeken over TOS en meertaligheid.  Bijvoorbeeld over de voorlopige versie van een nieuwe manier van signaleren. Of […]

LEES BERICHT

Middagprogramma: diagnostiek, taalvaardigheid en onderwijs

Het middagprogramma van TaalStaal is verdeeld over twee zalen. In zowel de grote zaal als in de kleine zaal in het NBC staan drie lezingen geprogrammeerd. Het programma in de grote zaal gaat over diagnostiek van meertalige kinderen met TOS en over het effect van gemixt taalaanbod op de taalvaardigheid van deze kinderen.  De lezingen […]

LEES BERICHT

De organisatie