Eerdere edities

2020

TaalStaal 2020 TOS en participatie

Tijdens lezingen en posterpresentaties kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Uitkomsten van lange termijnonderzoek naar TOS
 • Evaluatie en behandeling van spraakontwikkelingsstoornissen bij kinderen met spraak- en taalontwikkelingsstoornissen
 • Over sociaal-emotionele ontwikkeling bij jongeren met TOS
 • Interventies bij TOS op het gebied van lezen, spellen en grammatica-ontwikkeling
 • Inzicht in lopend onderzoek

​Internationale sprekers:

 • Prof. dr. Jan Willem Gorter, McMaster University, Hamilton, Canada
  Prof. dr. Nicola Botting, City University, London, UK
 • ​Locatie: Theater De Kom, Nieuwegein

Datum: 6 maart 2020
Aantal deelnemers: ruim 600
Aantal sprekers: 12 waarvan 2 internationaal
Aantal posters: 13
Organisatoren: Auris, Kentalis, NSDSK, Pento, UU, HU

2017

TaalStaal 2017 Het effect van behandelingen bij jonge en schoolgaande kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Tijdens lezingen en posterpresentaties kwamen de volgende onderwerpen aan de orde.

 • Een overzicht van behandelmodellen
 • Het effect van mono- en multidisciplinaire behandelingen
 • Directe en indirecte therapie
 • Inzicht in lopend onderzoek

Internationale sprekers:

 • prof.dr. D. Bishop, University of Oxford UK
 • prof.dr. J.Law, University of Newcastle, UK
 • prof.dr. L. Leonard, Purdue University, Lafayette, Indiana, USA

Locatie: Werkspoorkathedraal Utrecht
Datum: 10 november 2017
Aantal deelnemers: 615
Aantal sprekers: 8 waarvan 3 internationaal
Aantal posters: 34
Organisatoren: Auris, Kentalis, NSDSK, Pento, UU, HU

2015

Comorbiditeit met TOS

Locatie: Tivoli/Vredenburg Utrecht, zaal Hertz
Datum: 6 februari 2015
Aantal deelnemers: 546
Aantal sprekers: 9 waarvan 3 internationaal
Gemiddelde waardering: 8 voor sprekers en locatie

Internationale sprekers:

 • prof.dr. S.Ellis-Weismer, University of Wisconsin-Madison, USA, Relaties tussen TOS en ASS

 • prof.dr. G. Morgan, University of London, UK,  Taalontwikkeling en TOS bij dove kinderen

 • prof.dr. S. Roulstone, University of the West of England, Bristol, UK, Kijk van ouders en kinderen op de behandeling van TOS

Aantal posterpresentaties: 14
Organisatoren: Auris, NSDSK, Pento, UU, HU

Presentaties

2012

Diagnostiek en afgrenzing TOS

 

Tijdens de vorige edities van TaalStaal hadden wij een rijk geschakeerd aanbod van posters. Deze werden met groot enthousiasme ontvangen door de bezoekers. Bekijk hier de posters van de voorgaande edities.

De organisatie