TERUG NAAR NIEUWS

‘Pas de kennis die we al hebben nog meer toe in de praktijk’

Geplaatst op: 08-04-2024

Mirjam Blumenthal is onderzoeker bij Kentalis en een van de drie hoofdsprekers die we in de nieuwsbrief aan het woord laten. Op TaalStaal 2024 blikt Mirjam terug op bijna 45 jaar veranderingen op het gebied van meertaligheid en TOS.  Ze gaat daarbij in op de groei die we hebben doorgemaakt. In deze nieuwsbrief een tipje van de sluier van haar lezing ‘Mind the Gap’.

‘Als wat we weten (nog) breder wordt toegepast in de praktijk is er al veel gewonnen’, stelt Mirjam. ‘Gebruik bijvoorbeeld een tolk als de ouders het Nederlands nog onvoldoende beheersen. Neem een anamnese meertaligheid af. Of gebruik Speakaboo voor een eerste beoordeling van fonologie in de thuistaal en betrek de thuistaal in de behandeling, naast het Nederlands. Dat kan betekenen dat professionals die dit niet in hun opleiding gehad hebben, daarin geschoold moeten worden.’

Communiceren bij taalbarrière
Mirjam stond aan de wieg van diverse tools en richtlijnen. Welk onderzoek kan volgens haar in de toekomst zorgen voor een goede aansluiting tussen wetenschap en praktijk? ‘Wat betreft ontwikkelingen die gaande zijn verwacht ik onder andere veel van het onderzoek van Sione Twilt LIMINA: Logos In Meertalige INterActie – Hogeschool Rotterdam. Zij onderzoekt hoe logopedisten communiceren als er een taalbarrière is, en hoe het beter kan. Het onderzoek van Lisa Verbeek Tweetalige ontwikkelingsprofielen | Kentalis geeft ons straks meer inzicht in de meertalige taalontwikkeling van kinderen in de Vroegbehandeling, en hoe die ontwikkeling gestimuleerd kan worden.’

Pleidooi voor dynamische diagnostiek
In je lezing ga je ook in op de vernieuwingen. Waar komt vernieuwing op dit moment vandaan?
‘Als ik wat meer fantaseer over de toekomst denk ik dat enerzijds technologie meer kan betekenen voor het onderzoek, en voor de praktijk. Iedereen praat over AI. Mogelijk kan dit ook gaan helpen bij het analyseren van spontane taal in andere talen dan Nederlands. Dat zou interessant kunnen zijn voor de diagnostiek. Anderzijds hoop ik dat nieuwe generaties professionals zelf vaker meertalig zijn, en hun ervaringskennis kunnen inbrengen. Testen op één moment zeggen minder over het taal-leervermogen dan observaties en testen in een tijdreeks. Daarom hoop ik dat dynamische diagnostiek in al zijn varianten in de toekomst meer en beter gebruikt gaat worden’, besluit Mirjam.

Meer nieuws

TaalStaal 2020

Bezoek de posterpresentaties op Taalstaal

Laat je op Taalstaal 2024 inspireren door de wetenschappers die hun onderzoek presenteren met een poster. Ongeveer vijftien onderzoekers staan bij hun poster en gaan graag met je in gesprek. Kom van alles te weten over recente wetenschappelijke onderzoeken over TOS en meertaligheid.  Bijvoorbeeld over de voorlopige versie van een nieuwe manier van signaleren. Of […]

LEES BERICHT

Middagprogramma: diagnostiek, taalvaardigheid en onderwijs

Het middagprogramma van TaalStaal is verdeeld over twee zalen. In zowel de grote zaal als in de kleine zaal in het NBC staan drie lezingen geprogrammeerd. Het programma in de grote zaal gaat over diagnostiek van meertalige kinderen met TOS en over het effect van gemixt taalaanbod op de taalvaardigheid van deze kinderen.  De lezingen […]

LEES BERICHT

De organisatie