Bernadette Vermeij – ‘Effect van behandeling voor peuters met een taalontwikkelingsstoornis’

over de vergelijking van testgegevens voor en na interventie op de peuterbehandelgroepen

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) op jonge leeftijd kan grote gevolgen hebben voor zowel het kind als zijn omgeving. Communicatie tussen ouder en kind is verstoord, wat kan resulteren in frustratie bij zowel ouder als kind. Zo vertonen peuters met TOS vaker gedragsproblemen in vergelijking met kinderen zonder TOS. Tevens zijn er aanwijzingen dat de ouders meer stress ervaren. Interventie voor deze kinderen start al met 2 of 3 jaar. We weten echter nog weinig over het effect hiervan.  Eerder onderzoek gaf aanwijzingen dat de taalinterventie effectief lijkt te zijn. In dit onderzoek worden van 187 peuters met TOS, die een behandelgroep van de NSDSK hebben bezocht, testgegevens over de taalontwikkeling, gedrag en ouderlijke stress bij start en vertrek behandeling vergeleken.

(Bernadette Vermeij, NSDSK Amsterdam – Karin Wiefferink, NSDSK Amsterdam – Harry Knoors, Radboud Universiteit Nijmegen en Kentalis – Ron Scholte, Radboud Universiteit Nijmegen)

Comments are closed.