TERUG NAAR NIEUWS

Bernadette Vermeij – ‘Effect van behandeling voor peuters met een taalontwikkelingsstoornis’

Geplaatst op: 05-08-2019

over de vergelijking van testgegevens voor en na interventie op de peuterbehandelgroepen

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) op jonge leeftijd kan grote gevolgen hebben voor zowel het kind als zijn omgeving. Communicatie tussen ouder en kind is verstoord, wat kan resulteren in frustratie bij zowel ouder als kind. Zo vertonen peuters met TOS vaker gedragsproblemen in vergelijking met kinderen zonder TOS. Tevens zijn er aanwijzingen dat de ouders meer stress ervaren. Interventie voor deze kinderen start al met 2 of 3 jaar. We weten echter nog weinig over het effect hiervan.  Eerder onderzoek gaf aanwijzingen dat de taalinterventie effectief lijkt te zijn. In dit onderzoek worden van 187 peuters met TOS, die een behandelgroep van de NSDSK hebben bezocht, testgegevens over de taalontwikkeling, gedrag en ouderlijke stress bij start en vertrek behandeling vergeleken.

(Bernadette Vermeij, NSDSK Amsterdam – Karin Wiefferink, NSDSK Amsterdam – Harry Knoors, Radboud Universiteit Nijmegen en Kentalis – Ron Scholte, Radboud Universiteit Nijmegen)

Meer nieuws

TaalStaal 2020

Bezoek de posterpresentaties op Taalstaal

Laat je op Taalstaal 2024 inspireren door de wetenschappers die hun onderzoek presenteren met een poster. Ongeveer vijftien onderzoekers staan bij hun poster en gaan graag met je in gesprek. Kom van alles te weten over recente wetenschappelijke onderzoeken over TOS en meertaligheid.  Bijvoorbeeld over de voorlopige versie van een nieuwe manier van signaleren. Of […]

LEES BERICHT

Middagprogramma: diagnostiek, taalvaardigheid en onderwijs

Het middagprogramma van TaalStaal is verdeeld over twee zalen. In zowel de grote zaal als in de kleine zaal in het NBC staan drie lezingen geprogrammeerd. Het programma in de grote zaal gaat over diagnostiek van meertalige kinderen met TOS en over het effect van gemixt taalaanbod op de taalvaardigheid van deze kinderen.  De lezingen […]

LEES BERICHT

De organisatie