Margo Zwitserlood – ‘Effectiviteit van indirecte logopedie’

over wat de toegevoegde waarde is van indirecte logopedie (ouder-coacing) op het gebruikelijke behandelaanbod voor kinderen met TOS

Vroege diagnostiek en behandeling van kinderen met taal-spraakontwikkelingsstoornissen (TOS) is effectief, blijkt uit de internationale wetenschappelijke literatuur. Om die reden zijn vanaf eind jaren ’90 TOS-behandelgroepen opgezet. Het aanbod bestaat uit taalstimulering in groepen, individuele logopedie en oudercursussen. In de oudercursussen leren ouders taalstimulerende technieken. Ouders hebben momenteel beperkte keuzevrijheid in het zorgaanbod. Indirecte logopedie met ouder-coaching is mogelijk een waardevolle aanvulling. Ouders worden hierbij co-therapeut. De vraag voor dit effectonderzoek was wat de toegevoegde waarde van indirecte logopedie (ouder-coaching) is op het gebruikelijke behandelaanbod.

De onderzoekspopulatie bestond uit veertig kinderen die een TOS-behandelgroep van Pento, NSDSK of Auris bezochten. De helft van deze kinderen kreeg met hun ouders gedurende een half jaar indirecte logopedie aangeboden. De andere helft van de kinderen kreeg individuele logopedie. Alle deelnemers kregen verder de gebruikelijke zorg. Kinderen werden gerandomiseerd in de interventiegroep of de controlegroep. De logopedist leerde ouders van de interventiegroep taalstimulerende technieken passend bij de beperkingen van hun kind. De ouders kregen directe feedback op de interactie met hun kind. Op drie momenten maten we de effectiviteit van de behandeling. Uit de voorlopige resultaten bleek dat de taal-spraakontwikkeling van alle kinderen vooruit was gegaan. Bovendien veranderden alle ouders hun interactiestijl. De kinderen en ouders van de interventiegroep lijken echter het meest vooruit te zijn gegaan. Deze ouders zijn bovendien heel betrokken bij de behandeling, hebben minder zorgen en ervaren meer autonomie dan bij aanvang van de interventie. Logopedisten werkten graag met het programma voor indirecte logopedie. In november presenteren we definitieve resultaten.

(Margo Zwitserlood-Nijenhuis MSc en dr. Karin Wiefferink)

Comments are closed.