Petra van Alphen – ‘Taal in Beeld’

over factoren die een rol spelen bij de vooruitgang in de vroegbehandeling

De groep jonge kinderen met TOS (2-5 jaar) die start met Vroegbehandeling bij Kentalis is zeer heterogeen. Dit maakt het lastig om uitspraken te doen over de effectiviteit van de Vroegbehandeling voor de groep kleuters als geheel. Ervaring in de praktijk leert dat de vooruitgang die de kinderen laten zien sterk verschilt. Er is nog onvoldoende inzicht in de kindfactoren die invloed hebben op de effectiviteit van de Vroegbehandeling. In het project Taal in Beeld onderzoeken we verschillende factoren die mogelijk een rol spelen bij de mate waarin het kind vooruitgaat tijdens de Vroegbehandeling TOS. De focus in deze presentatie ligt op de volgende factoren : Gesproken woordherkenning en woordpredictie (eye-tracking), Executief functioneren (experimentele taakjes) en Taalaanbod thuis (LENA). De resultaten van de TOS groep (n=90) zullen worden gepresenteerd, gekoppeld aan de taalmaten van deze kinderen bij aanvang van de behandeling en in relatie tot een groep TD kinderen (n=40).

(Petra van Alphen, senior onderzoeker Kentalis – Nina Davids, senior onderzoeker Kentalis – Emma Dijkstra, onderzoeker Kentalis – Paula Fikkert, hoogleraar eerste taalverwerving en fonologie, Radboud Universiteit Nijmegen – Constance Vissers, senior onderzoeker Kentalis)

Comments are closed.