dr. Iris Duinmeijer

Lezen, spellen en TOS

Lezen en spellen zijn kernonderdelen van het (basis)onderwijs en vormen belangrijke onderdelen van de zelfredzaamheid en verdere academische ontwikkeling van kinderen. Kinderen met TOS hebben vaak problemen met lezen en/of spellen. In deze lezing wordt allereerst ingegaan op de relatie tussen gesproken taal en geschreven taal (technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en schrijfvaardigheid). Daarna komt de relatie tussen technisch lezen en spelling aan bod. Tot slot worden de problemen die kinderen met TOS ervaren met lezen en spellen besproken en wordt een tool getoond die ambulant dienstverleners kunnen gebruiken om het gesprek met leerkrachten aan te gaan over de lees- en spellingbegeleiding voor het kind.

Over Iris Duinmeijer

Iris Duinmeijer werkt als senior onderzoeker bij de Koninklijke Auris Groep. Ze is taalkundige/klinisch linguïst en is bij de Universiteit van Amsterdam gepromoveerd op een onderzoek naar de grammaticale problemen van kinderen een TOS. Binnen Auris houdt ze zich voor de TOS-doelgroep bezig met onderzoek en ontwikkeling op het gebied van monitoring, samenhang tussen taal en andere ontwikkelingsgebieden, lezen en spellen, grammatica en Engels.

Sprekers

prof dr. Jan Willem Gorter

Kinderrevalidatiearts, professor of pediatrics, Scotiabank Chair in Child Health Research, McMaster University, Hamilton, Canada.

BEKIJK PROFIEL

prof. dr. Ellen Gerrits

Lecor Logopedie en hoogleraar logopediewetenschap, Utrecht

BEKIJK PROFIEL

dr. Iris Duinmeijer

Senior onderzoeker, Koninklijke Auris Groep

BEKIJK PROFIEL

dr. Jet Isarin

Senior-onderzoeker bij Kentalis, initiator van SpraakSaam en de TOSfabriek.

BEKIJK PROFIEL

Neeltje van den Bedem, MsC

Onderwijs en ontwikkelingspsychologie, Universiteit Leiden

BEKIJK PROFIEL

dr. Annette Scheper

Psycholinguïst/klinisch linguïst en werkt als senior onderzoeker bij de Programmalijn TOS van de Kentalis Academie

BEKIJK PROFIEL

Esther Ottow-Henning, MSc

Onderzoeker, Koninklijke Auris Groep

BEKIJK PROFIEL

dr. Roxette van den Bosch

Senior onderzoeker, Koninklijke Auris Groep, Rotterdam

BEKIJK PROFIEL

dr. Elise de Bree

Universiteit van Amsterdam

BEKIJK PROFIEL

prof. dr. Nicola Botting

City University London

BEKIJK PROFIEL

drs. Emma Dijkstra

Koninklijke Kentalis

BEKIJK PROFIEL
Rosanne van der Zee

Rosanne van der Zee, MA

Onderzoeker, NSDSK

BEKIJK PROFIEL

dr. Lizet Ketelaar

Senior onderzoeker, NSDSK

BEKIJK PROFIEL

Anniek van Doornik, MSc

Promovenda en hogeschooldocent spraak- en taalontwikkelingsstoornissen aan de Hogeschool Utrecht

BEKIJK PROFIEL

De organisatie