Charlotte Mostaert MSc

Meertalige kinderen met TOS: van protocol tot praktijk bij 5-8-jarigen

Dat taaldiagnostiek bij meertalige kinderen niet zonder moeilijkheden is, werd herhaaldelijk vastgesteld in klinisch en wetenschappelijk onderzoek. Thomas More Hogeschool ontwikkelde daarom een protocol voor taaldiagnostiek bij meertalige kinderen van 4 tot 6 jaar oud (Mostaert & Leysen, 2022). Het protocol beschrijft welke stappen de logopedist moet nemen om tot een zo betrouwbaar mogelijke diagnose te komen. Met een gunstige sensitiviteit en specificiteit en positieve feedback van zowel experts als logopedisten uit de praktijk, is het een waardevol hulpmiddel.

Charlotte presenteert tijdens het congres de uitbreiding van het protocol voor meertalige kinderen met de leeftijdsgroep 5 tot en met 8 jaar. Ook uitbreiding van de leeftijdsrange van het bestaande protocol blijkt een hulp voor het logopedische werkveld. Logopedisten kunnen hiermee correct bepalen welke meertalige kinderen van 4 tot 8 jaar thuishoren in de logopedische praktijk en welke niet.
Via supervised machine learning, een vorm van AI, gingen de onderzoekers na welke taken het meest beslissend zijn om te differentiëren tussen kinderen uit Vlaanderen met een blootstellingsachterstand en een taalontwikkelingsstoornis (N=54).  
Ze zochten de meest ideale combinatie van taken door stapsgewijs de taak met de hoogste voorspellende waarde toe te voegen. Het uiteindelijke model valideerden ze bij een groep onafhankelijke proefpersonen. Uit de resultaten blijkt dat een logopedist in drie stappen tot een betrouwbare identificatie van TOS met hoge sensitiviteit en specificiteit kan komen.

Auteurs
Charlotte Mostaert1,2, Heleen Leysen1,2 & Ine Francke1

Thomas More Hogeschool, opleiding Logopedie en Audiologie
Thomas More Hogeschool, expertisecentrum Zorg en Welzijn, onderzoeksgroep Mens en Welzijn

Over Charlotte Mostaert
Charlotte Mostaert (MSc) is logopedist en werkt als docent en onderzoeker aan de opleiding Logopedie en Audiologie van Thomas More Hogeschool in België. Ze is verbonden aan de onderzoeksgroep Mens en Welzijn en is lid van de expertisecel Taal en Leren. Charlotte specialiseerde zich in taalontwikkelingsstoornissen en meertaligheid en is auteur van het protocol voor taaldiagnostiek bij meertalige kinderen (4-6 jaar). Daarnaast is ze co-auteur van de ALDeQ-NL, een oudervragenlijst over de moedertaalontwikkeling van meertalige kinderen. 

Sprekers

Dr. Kerry Ebert

University of Minnesota

Kerry Danahy Ebert is onderzoeker, docent en spraak-/taalpatholoog, verbonden aan de Universiteit van Minnesota.

Lees meer

Drs. Mirjam Blumenthal

Koninklijke Kentalis

Mirjam Blumenthal is onderzoeker bij Koninklijke Kentalis.

Lees meer

Prof. dr. Elma Blom

Universiteit Utrecht

Elma Blom is hoogleraar Taalontwikkeling en meertaligheid in gezin en opvoeding aan de Universiteit Utrecht.

Lees meer

Lisa Verbeek MA (promovenda)

Kentalis/Radboud Universiteit

Lisa Verbeek studeerde Nederlands en Taalwetenschap aan de Universiteit Utrecht.

Lees meer

Dr. Kirsten Schraeyen

Thomas More Hogeschool

Kirsten Schraeyen is docent-onderzoeker aan Thomas More Hogeschool aan KU Leuven, België.

Lees meer

Charlotte Mostaert MSc

Thomas More Hogeschool

Charlotte Mostaert (MSc) is logopedist en werkt als docent en onderzoeker aan de opleiding Logopedie en Audiologie van Thomas More Hogeschool in België.

Lees meer

Dr. Petra Bos

Vrije Universiteit

Petra Bos is hoofddocent Toegepaste Taalwetenschap aan de Vrije Universiteit en geeft onderwijs in de bachelortrack Language and Mind en de mastertrack Toegepaste Taalwetenschap.

Lees meer

Dr. Merel van Witteloostuijn

Universiteit Utrecht

Merel is onderzoeker en universitair docent bij de afdeling Pedagogiek in Diverse Samenlevingen aan de Universiteit Utrecht.

Lees meer

Dr. Elena Tribushinina

Universiteit Utrecht

Elena Tribushinina is universitair hoofddocent Engelse Taalkunde aan de Universiteit Utrecht.

Lees meer

De organisatie