Dr. Petra Bos

Uitdagingen en perspectieven bij het vaststellen van een TOS bij meertalige kinderen

In het speciaal onderwijs, cluster 2, zijn kinderen met een migratie-achtergrond flink oververtegenwoordigd. De leerkracht, logopedist of klinisch linguïst wordt dan ook geconfronteerd met diverse uitdagingen bij het signaleren of vaststellen van een TOS bij meertalige kinderen.  In haar overzicht gaat Petra zowel in op het afnemen van een taalanamnese als op de keuze van de testbatterij en de interpretatie van de resultaten.
Kinderen met een migratie-achtergrond hebben behoefte aan specifieke ondersteuning bij het leren van het Nederlands als tweede taal. Dat ziet er vanzelfsprekend anders uit dan het taalonderwijs dat in het speciaal onderwijs wordt gegeven. Dit betekent dat een deel van deze meertalige kinderen niet de juiste taalondersteuning krijgt.

Petra Bos presenteert materialen die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld voor professionals voor het signaleren en/of vaststellen van een TOS. Deze vergroten de betrouwbaarheid van deze processen en verkleinen de kans dat een TOS wordt verward met een input-tekort in het Nederlands.

Over Petra Bos
Petra Bos is arabist en taalwetenschapper. Zij werkt als universitair hoofddocent Toegepaste Taalwetenschap aan de Vrije Universiteit en geeft onderwijs in de bachelortrack Language and Mind en de mastertrack Toegepaste Taalwetenschap. Wat betreft onderzoek houdt zij zich voornamelijk bezig met taal(leer)stoornissen (zowel TOS als dyslexie) bij meertalige kinderen. Petra Bos promoveerde op de tweetalige ontwikkeling van Marokkaanse kinderen in de basisschoolleeftijd in Nederland.

Sprekers

Dr. Kerry Ebert

University of Minnesota

Kerry Danahy Ebert is onderzoeker, docent en spraak-/taalpatholoog, verbonden aan de Universiteit van Minnesota.

Lees meer

Drs. Mirjam Blumenthal

Koninklijke Kentalis

Mirjam Blumenthal is onderzoeker bij Koninklijke Kentalis.

Lees meer

Prof. dr. Elma Blom

Universiteit Utrecht

Elma Blom is hoogleraar Taalontwikkeling en meertaligheid in gezin en opvoeding aan de Universiteit Utrecht.

Lees meer

Lisa Verbeek MA (promovenda)

Kentalis/Radboud Universiteit

Lisa Verbeek studeerde Nederlands en Taalwetenschap aan de Universiteit Utrecht.

Lees meer

Dr. Kirsten Schraeyen

Thomas More Hogeschool

Kirsten Schraeyen is docent-onderzoeker aan Thomas More Hogeschool aan KU Leuven, België.

Lees meer

Charlotte Mostaert MSc

Thomas More Hogeschool

Charlotte Mostaert (MSc) is logopedist en werkt als docent en onderzoeker aan de opleiding Logopedie en Audiologie van Thomas More Hogeschool in België.

Lees meer

Dr. Petra Bos

Vrije Universiteit

Petra Bos is hoofddocent Toegepaste Taalwetenschap aan de Vrije Universiteit en geeft onderwijs in de bachelortrack Language and Mind en de mastertrack Toegepaste Taalwetenschap.

Lees meer

Dr. Merel van Witteloostuijn

Universiteit Utrecht

Merel is onderzoeker en universitair docent bij de afdeling Pedagogiek in Diverse Samenlevingen aan de Universiteit Utrecht.

Lees meer

Dr. Elena Tribushinina

Universiteit Utrecht

Elena Tribushinina is universitair hoofddocent Engelse Taalkunde aan de Universiteit Utrecht.

Lees meer

De organisatie