Dr. Elena Tribushinina

CodeTaal: Een meertalige lesmethode Engels voor leerlingen met TOS

CodeTaal is de eerste lesmethode Engels die speciaal is ontwikkeld voor leerlingen met TOS. Uit onderzoek blijkt dat de leerlingen met deze methode vooruitgaan in het Engels én in het Nederlands. Dit komt omdat kinderen met CodeTaal hun kennis van het Nederlands actief inzetten bij het leren van Engels door de twee talen systematisch met elkaar te vergelijken (Tribushinina e.a., 2022, 2023).

Elena Tribushinina presenteert op TaalStaal een interventiestudie naar de effectiviteit van een meertalige variant van CodeTaal in het VSO. Deze aanpak gebruikt zowel het Nederlands als de thuistalen bij het leren van de Engelse woordenschat en grammatica. De leerlingen met TOS blijken baat te hebben bij een expliciete lesmethode Engels die taalbewustzijn vergroot door talen met elkaar te vergelijken en de reeds aanwezige talenkennis van de leerlingen te benutten.

De deelnemers waren 58 startklasleerlingen met TOS, waarvan 46 kinderen meertalig werden opgevoed. De ontwikkeling van de Engelse receptieve grammatica en receptieve woordenschat werd eerst onderzocht tijdens 15 weken waarin de reguliere (impliciete/eentalige) methode Engels werd gebruikt. Daarna kregen leerlingen meertalige CodeTaal-lessen in combinatie met de reguliere methode. De woordenschattest en de grammaticatoets zijn weer afgenomen na de 15 weken van de interventie.

Na de reguliere lessen was er geen vooruitgang in de Engelse grammatica en woordenschat. Na de interventielessen daarentegen was er significante vooruitgang op beide vaardigheden, ondanks het feit dat er in de interventielessen minder tijd werd besteed aan Engels (en meer aan andere talen).

Auteurs
Elena Tribushinina (Universiteit Utrecht), Jasmijn Stolvoort (Universiteit Utrecht) en Audrey Franssen (VierTaal College Amsterdam)

Over Elena Tribushinina
Elena Tribushinina is universitair hoofddocent Engelse Taalkunde aan de Universiteit Utrecht. Zij promoveerde in 2008 aan de Universiteit Leiden. Elena doet onderzoek naar het leren van vreemde talen (met name Engels) door kinderen met TOS en naar de rol van meertaligheid bij het leren van vreemde talen. Ook houdt zij zich bezig met de diagnostiek van TOS bij meertalige kinderen. Elena ontwikkelt ook lesmaterialen voor leerlingen met TOS die Engels leren in het primair en voortgezet onderwijs.   

Sprekers

Dr. Kerry Ebert

University of Minnesota

Kerry Danahy Ebert is onderzoeker, docent en spraak-/taalpatholoog, verbonden aan de Universiteit van Minnesota.

Lees meer

Drs. Mirjam Blumenthal

Koninklijke Kentalis

Mirjam Blumenthal is onderzoeker bij Koninklijke Kentalis.

Lees meer

Prof. dr. Elma Blom

Universiteit Utrecht

Elma Blom is hoogleraar Taalontwikkeling en meertaligheid in gezin en opvoeding aan de Universiteit Utrecht.

Lees meer

Lisa Verbeek MA (promovenda)

Kentalis/Radboud Universiteit

Lisa Verbeek studeerde Nederlands en Taalwetenschap aan de Universiteit Utrecht.

Lees meer

Dr. Kirsten Schraeyen

Thomas More Hogeschool

Kirsten Schraeyen is docent-onderzoeker aan Thomas More Hogeschool aan KU Leuven, België.

Lees meer

Charlotte Mostaert MSc

Thomas More Hogeschool

Charlotte Mostaert (MSc) is logopedist en werkt als docent en onderzoeker aan de opleiding Logopedie en Audiologie van Thomas More Hogeschool in België.

Lees meer

Dr. Petra Bos

Vrije Universiteit

Petra Bos is hoofddocent Toegepaste Taalwetenschap aan de Vrije Universiteit en geeft onderwijs in de bachelortrack Language and Mind en de mastertrack Toegepaste Taalwetenschap.

Lees meer

Dr. Merel van Witteloostuijn

Universiteit Utrecht

Merel is onderzoeker en universitair docent bij de afdeling Pedagogiek in Diverse Samenlevingen aan de Universiteit Utrecht.

Lees meer

Dr. Elena Tribushinina

Universiteit Utrecht

Elena Tribushinina is universitair hoofddocent Engelse Taalkunde aan de Universiteit Utrecht.

Lees meer

De organisatie