Dr. Merel van Witteloostuijn

CALM project: Mixen van talen door ouders van meertalige kinderen met TOS

We weten natuurlijk hoe belangrijk het taalaanbod is voor taalontwikkeling (Anderson et al., 2021). Kinderen die meertalig opgroeien horen in hun taalaanbod vaak dat talen door elkaar gebruikt (gemixt) worden. Eerdere studies laten zien dat het verwerken van gemixt taalaanbod meer moeite kost dan het verwerken van taalaanbod waarin talen gescheiden zijn (Morini & Newman, 2019). Daarom zou het kunnen zijn dat de frequentie waarmee ouders/verzorgers talen mixen invloed heeft op de taalontwikkeling van kinderen. Hoewel het effect van gemixt taalaanbod op typische taalontwikkeling vooralsnog klein lijkt (Bail et al., 2015), zou het effect groter kunnen zijn bij kinderen met TOS door hun problemen met het verwerken van taal (Jackson et al., 2021).

In project CALM onderzoeken we het mixen door ouders en de relatie met Nederlandse taaluitkomsten van 3- tot 6-jarige kinderen met een (vermoeden van) TOS. Merel presenteert tijdens TaalStaal de eerste resultaten. De onderzoekers hopen dat de bevindingen handvaten bieden voor professionals, zodat zij meertalige gezinnen nog beter kunnen ondersteunen als het gaat om het taalaanbod thuis.

Ze meten het mixen van talen met een oudervragenlijst (Q-BEx; De Cat et al., 2022) en de LENA™ recorder, om één hele dag geluidsopnames te maken bij het kind thuis. Daarnaast doet het kind onder andere een woordenschat- en zinsherhaaltaak in het Nederlands. De gepreregistreerde analyses worden in het voorjaar van 2024 uitgevoerd.

Auteurs
Merel van Witteloostuijn (Universiteit Utrecht), Elma Blom (Universiteit Utrecht), Elise de Bree (Universiteit van Amsterdam)

Over Merel van Witteloostuijn
Merel van Witteloostuijn studeerde Taalwetenschap in Utrecht en verdedigde in 2020 haar proefschrift over statistisch leren en dyslexie aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel werkt Merel als onderzoeker en docent bij de afdeling Pedagogiek in Diverse Samenlevingen aan de Universiteit Utrecht. Binnen het project “Children and Language Mixing: developmental, psycholinguistic and sociolinguistic aspects” (CALM, NWO Vici project, prof. dr. Elma Blom, richt Merel zich op de vroege taalontwikkeling van meertalige kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.

Sprekers

Dr. Kerry Ebert

University of Minnesota

Kerry Danahy Ebert is onderzoeker, docent en spraak-/taalpatholoog, verbonden aan de Universiteit van Minnesota.

Lees meer

Drs. Mirjam Blumenthal

Koninklijke Kentalis

Mirjam Blumenthal is onderzoeker bij Koninklijke Kentalis.

Lees meer

Prof. dr. Elma Blom

Universiteit Utrecht

Elma Blom is hoogleraar Taalontwikkeling en meertaligheid in gezin en opvoeding aan de Universiteit Utrecht.

Lees meer

Lisa Verbeek MA (promovenda)

Kentalis/Radboud Universiteit

Lisa Verbeek studeerde Nederlands en Taalwetenschap aan de Universiteit Utrecht.

Lees meer

Dr. Kirsten Schraeyen

Thomas More Hogeschool

Kirsten Schraeyen is docent-onderzoeker aan Thomas More Hogeschool aan KU Leuven, België.

Lees meer

Charlotte Mostaert MSc

Thomas More Hogeschool

Charlotte Mostaert (MSc) is logopedist en werkt als docent en onderzoeker aan de opleiding Logopedie en Audiologie van Thomas More Hogeschool in België.

Lees meer

Dr. Petra Bos

Vrije Universiteit

Petra Bos is hoofddocent Toegepaste Taalwetenschap aan de Vrije Universiteit en geeft onderwijs in de bachelortrack Language and Mind en de mastertrack Toegepaste Taalwetenschap.

Lees meer

Dr. Merel van Witteloostuijn

Universiteit Utrecht

Merel is onderzoeker en universitair docent bij de afdeling Pedagogiek in Diverse Samenlevingen aan de Universiteit Utrecht.

Lees meer

Dr. Elena Tribushinina

Universiteit Utrecht

Elena Tribushinina is universitair hoofddocent Engelse Taalkunde aan de Universiteit Utrecht.

Lees meer

De organisatie