Drs. Mirjam Blumenthal

‘Mind the gap’. Meertaligheid en TOS, wetenschap en praktijk

Tijdens TaalStaal 2024 gaat Mirjam Blumenthal in op bijna 45 jaar veranderingen op het gebied van meertaligheid en TOS. Welke groei hebben we doorgemaakt? Waar staan we nu? Waar komt vernieuwing op dit moment vandaan? Zij besteedt speciale aandacht aan het overbruggen van taalbarrières door onder meer tolken, diagnostiek en behandeling van fonologische problemen in meer talen, vernieuwingen in de anamnese meertaligheid en kennis die professionals in het cluster 2 onderwijs voor kinderen en jongeren met TOS nodig hebben.

Mirjam sluit af met een blik op de toekomst: Welk soort onderzoek kan in de toekomst zorgen voor een goede aansluiting tussen wetenschap en praktijk? En welke wensen zijn er voor ontwikkeling van goede praktijken?

Over Mirjam Blumenthal
Mirjam Blumenthal is onderzoeker bij Koninklijke Kentalis. Zij is betrokken bij diverse onderzoeken op het gebied van TOS en meertaligheid. Blumenthal ontwikkelde onder andere de spraakontwikkelingstester voor meertalige kinderen ‘Speakaboo’ en publiceerde de uitgave ‘Meertalige ontwikkeling. Adviezen over meertalige opvoeding bij een auditief-communicatieve beperking.’ Ook was zij betrokken bij de film ‘Meertaligheid, niet fout, maar feit’.

Mirjam begon in 1981 als logopedist in het Westeinde Ziekenhuis. Na 15 jaar stapte zij over naar het Audiologisch Centrum in Den Haag. Vanaf 2007 ging zij verder als senior onderzoek bij EffathaGuyot, later Kentalis.

Sprekers

Dr. Kerry Ebert

University of Minnesota

Kerry Danahy Ebert is onderzoeker, docent en spraak-/taalpatholoog, verbonden aan de Universiteit van Minnesota.

Lees meer

Drs. Mirjam Blumenthal

Koninklijke Kentalis

Mirjam Blumenthal is onderzoeker bij Koninklijke Kentalis.

Lees meer

Prof. dr. Elma Blom

Universiteit Utrecht

Elma Blom is hoogleraar Taalontwikkeling en meertaligheid in gezin en opvoeding aan de Universiteit Utrecht.

Lees meer

Lisa Verbeek MA (promovenda)

Kentalis/Radboud Universiteit

Lisa Verbeek studeerde Nederlands en Taalwetenschap aan de Universiteit Utrecht.

Lees meer

Dr. Kirsten Schraeyen

Thomas More Hogeschool

Kirsten Schraeyen is docent-onderzoeker aan Thomas More Hogeschool aan KU Leuven, België.

Lees meer

Charlotte Mostaert MSc

Thomas More Hogeschool

Charlotte Mostaert (MSc) is logopedist en werkt als docent en onderzoeker aan de opleiding Logopedie en Audiologie van Thomas More Hogeschool in België.

Lees meer

Dr. Petra Bos

Vrije Universiteit

Petra Bos is hoofddocent Toegepaste Taalwetenschap aan de Vrije Universiteit en geeft onderwijs in de bachelortrack Language and Mind en de mastertrack Toegepaste Taalwetenschap.

Lees meer

Dr. Merel van Witteloostuijn

Universiteit Utrecht

Merel is onderzoeker en universitair docent bij de afdeling Pedagogiek in Diverse Samenlevingen aan de Universiteit Utrecht.

Lees meer

Dr. Elena Tribushinina

Universiteit Utrecht

Elena Tribushinina is universitair hoofddocent Engelse Taalkunde aan de Universiteit Utrecht.

Lees meer

De organisatie