Dr. Kirsten Schraeyen

Taalvaardigheid in diversiteit: Ondersteuning van leerlingen met nood aan taalsteun

Leerlingen met diverse sociaal-culturele achtergronden en taalvaardigheden worden samen uitgedaagd in hun leerproces. Hoewel zij bouwen op leerkrachten, blijft het vaak een zoektocht hoe de (school)taalvaardigheid van deze leerlingen versterkt kan worden.

Een effectief taaltraject voor leerlingen met onvoldoende beheersing van de onderwijstaal creëert duurzame, intentionele en intensieve taalleerkansen in de onderwijstaal en is aantoonbaar succesvol. Dat blijkt uit het onderzoek dat Kirsten Schraeyen en haar collega’s deden in opdracht van het Vlaams ministerie van Onderwijs.

Vanuit een systematisch literatuuronderzoek identificeerden ze de werkzame elementen ter ondersteuning van leerlingen bij het versterken van taal, lezen en schrijven in het Nederlands. Het gaat dan onder meer om Nederlandsetaalleerders en leerlingen met TOS. Om de implementatie in de realiteit te beoordelen, verzamelden  ze daarnaast onderwijspraktijkvoorbeelden.

Dit resulteerde in een praktijkgids met zes bouwstenen. Deze bouwstenen ondersteunen bij organisatorische keuzes, de opbouw van het traject, het behalen van mondelinge en schriftelijke taaldoelen, het waarborgen van instructiekwaliteit en het monitoren van leerlingen. Daarnaast is een online inspiratietool ontwikkeld waarmee scholen aan de slag kunnen om een traject op te zetten. Wat betreft de implementatie van het project Taalintegratietrajecten, ondersteunt het Vlaams ministerie van Onderwijs momenteel ook een aantal tweejarige professionaliseringstrajecten voor schoolteams. Daarin ligt de nadruk op de toepassing van een taaltraject dat aansluit bij hun schoolcontext.

Auteur:
Dr. Kirsten Schraeyen, onderzoeksgroep Mens & Welzijn, Thomas More Hogeschool & onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek, KU Leuven (België)

Over Kirsten Schraeyen
Kirsten Schraeyen is sinds 2004 docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens & Welzijn aan Thomas More Hogeschool en de onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek aan KU Leuven, België. Daarnaast is ze actief binnen de Research Unit Logopedie aan Anton de Kom Universiteit in Suriname. Haar expertise ligt op het gebied van mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid in een meertalige context. In dat kader draagt ze bij aan verschillende (inter)nationale onderwijs- en onderzoeksinitiatieven in samenwerking met ministeries van Onderwijs in Vlaanderen en Suriname, en met organisaties als UNICEF en VLIR-UOS.

Sprekers

Dr. Kerry Ebert

University of Minnesota

Kerry Danahy Ebert is onderzoeker, docent en spraak-/taalpatholoog, verbonden aan de Universiteit van Minnesota.

Lees meer

Drs. Mirjam Blumenthal

Koninklijke Kentalis

Mirjam Blumenthal is onderzoeker bij Koninklijke Kentalis.

Lees meer

Prof. dr. Elma Blom

Universiteit Utrecht

Elma Blom is hoogleraar Taalontwikkeling en meertaligheid in gezin en opvoeding aan de Universiteit Utrecht.

Lees meer

Lisa Verbeek MA (promovenda)

Kentalis/Radboud Universiteit

Lisa Verbeek studeerde Nederlands en Taalwetenschap aan de Universiteit Utrecht.

Lees meer

Dr. Kirsten Schraeyen

Thomas More Hogeschool

Kirsten Schraeyen is docent-onderzoeker aan Thomas More Hogeschool aan KU Leuven, België.

Lees meer

Charlotte Mostaert MSc

Thomas More Hogeschool

Charlotte Mostaert (MSc) is logopedist en werkt als docent en onderzoeker aan de opleiding Logopedie en Audiologie van Thomas More Hogeschool in België.

Lees meer

Dr. Petra Bos

Vrije Universiteit

Petra Bos is hoofddocent Toegepaste Taalwetenschap aan de Vrije Universiteit en geeft onderwijs in de bachelortrack Language and Mind en de mastertrack Toegepaste Taalwetenschap.

Lees meer

Dr. Merel van Witteloostuijn

Universiteit Utrecht

Merel is onderzoeker en universitair docent bij de afdeling Pedagogiek in Diverse Samenlevingen aan de Universiteit Utrecht.

Lees meer

Dr. Elena Tribushinina

Universiteit Utrecht

Elena Tribushinina is universitair hoofddocent Engelse Taalkunde aan de Universiteit Utrecht.

Lees meer

De organisatie